Złomowanie pojazdów od A do Z


KASACJA i ZŁOMOWANIE

Szybko i skutecznie - nawet bez wychodzenia z domu.

Nasza Firma od wielu lat zajmuje się kasacją oraz demontażem pojazdów.

Znamy wszystkie procedury umożliwiające wyrejestrowanie pojazdu.

 

 

Aby uzyskać możliwość wyrejestrowana pojazdu należy poddać go kasacji. W tym celu skontaktuj się z firma FHU SIGMA - chętnie pomożemy w załatwianiu wszystkich czynności urzędowych. Podczas załatwiania formalności niezbędny jest:

 
 • dowód rejestracyjny pojazdu lub:
  - zaświadczenie wydane przez Wydział Komunikacji, w przypadku zatrzymania dowodu przez Policję,
  - umowa kupna-sprzedaży potwierdzona w Urzędzie Skarbowym (gdy pojazd nie został przerejestrowany przez nowego właściciela),
 • właściciel pojazdu z dowodem osobistym.
 • przedmiot kasacji, czyli pojazd z czytelnymi numerami nadwozia.
Kiedy można wyrejestrować pojazd mechaniczny?

Zgodnie z art. 79.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98 poz.602) pojazd podlega wyrejestrowaniu, na wniosek jego właściciela, w przypadku:

 
 • zniszczenia (kasacji) pojazdu, jeżeli jego właściciel przedstawił zaświadczenie o przekazaniu pojazdu do składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę,
 • kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania,
 • wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicą,
 • zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą,
 • udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu.
 

Należy pamiętać, że pojazd wyrejestrowany z powodu zniszczenia (kasacji) nie podlega powtórnej rejestracji. Samochód można wyrejestrować jeżeli został spełniony jeden z powyższych warunków.

Chętnie odpowiemy na wszelkie zapytania dotyczące kasacji i wyrejestrowania pojazdów - ZADZWOŃ lub skorzystaj z formularza zapytań dostępnego w zakładce "Zamów Usługę".